Групова психотерапия

Груповата психотерапия може да бъде самостоятелна форма на поведенческа промяна и личностно развитие, може да е съчетана с индивидуалната психотерапия или да е нейно продължение.

Поведението на човек в терапевтичната група е аналог на поведението, което има в социалната среда. Срещата с другия е възможност да срещнеш и себе си. Посредством воденето на процеса от терапевта в преживелищната част, както и в анализа след това, всеки участник може да види как реално реагира в житейски ситуации, да придобие един по-обективен поглед за себе си – през реалността на другия, а не единствено през своята собствена. В защитена терапевтична среда, където няма оценки и критика, да се срещне със собственото отношение към себе си, взаимоотношенията с другите, реакциите при един от най-ценните инструменти – даването на обратна връзка от участниците.
 

Сила и слабост
21.03.2020

Сила и слабост

Силата и слабостта са двете страни на една и съща монета. Двете противоположности, които съществуват в единството си. Така както други неща в живота и природата – ден и нощ, мъжко и женско, живот и смърт, любов и омраза…

Самооценката
22.02.2020

Самооценката

Самооценката е вътрешното ни усещане за това, което сме, нашата преценка за собствената ни значимост. От самооценката ни зависи отношението, което имаме към самите себе си, както и начина, по който се заявяваме пред света.

Да осиновим вътрешното си дете - 2019 г.
18.01.2020

Да осиновим вътрешното си дете - 2019 г.

В това пътуване към вътрешния ни свят и детството, срещнахме един от основните аспекти в нас, а именно ВЪТРЕШНОТО НИ ДЕТЕ.

Определени процеси могат да се случат единствено в група, благодарение на груповата енергия, груповата динамика и това прави толкова ценно тази форма на психотерапия. В групите ще бъдат включени преживелищни опити, дихателни практики и дълбинен анализ. 

Групите се провеждат веднъж месечно в събота от 10.00 до 17.00 часа.