Тиймбилдинги

Тиймбилдингът е форма на работа, с която се цели сплотяване на екипа във фирма или организация, както и създаването на колективни ценности. Използват се игри с колективен характер. Целта е по-добро познаване на членовете на екипа, постигане на положителна комуникация и способност за сътрудничество. Всеки тиймбилдинг е различен и носи характера и особеностите на екипа за който е предназначен.