ново

ОНЛАЙН: Моделът на Транзакционния анализ

начало: 18.05.2024 / 10:00 часа

край: 19.05.2024 / 14:00 часа

брой места: 10

свободни: 2

Първи ден 18.05.2024

от 10:00 до 17:00 часа

Втори ден 19.05.2024

от 10:00 до 14:00 часа

Място на провеждане

Платформа ZOOM

Обучението е част от хибридното обучение в Психотерапевтичен и обучителен център АЛМА. 

Ще се запознаем с теорията и практиката на Транзакционния анализ чрез разглеждане на основните понятия през личните ни преживявания и емпиричен опит. Теорията се редува с упражнения, личен и групов опит, който може да бъде полезен в професионалната ни практика.

Теми:

Кой е Ерик Бърн?
Основни понятия в ТА/ Его състояния, транзакции, знаци на признание, житейски позиции,
житейски сценарий, драйвъри, психологически игри/.

Его състояния Родител – Възрастен – Дете. Егограма. Как функционирам в живота си през различните Его състояния? Структурни и функционални Его състояния. Замърсявания на Его състоянията.

Житейски позиции.
Житейски сценарий: сценарият на живота като приказка. Типове сценарий. Сценарийни вярвания и матрица на сценария. Позволения и забрани.

Драматичен триъгълник и предпочитани роли. Триъгълник на победителя.
Психологически игри – видове. Защо ги играем и каква е ползата от тях. Формула на игрите.

Избягване на психологическите игри.
Структуриране на времето. Потребности и регулация.

Драйвъри: Бъди перфектен, Бъди мил, Бъди силен, Бързай, Помъчи се. Драйвърите като двигател в нашето поведение и отношения.

Обобщение и обратна връзка

Милена Манова, председател на БАТА

Продуктов №: 1021

290.00 лв.