изтекло

Онлайн: Терапия на контакта – основи на гещалт терапията

начало: 16.03.2024 / 10:00 часа

край: 17.03.2024 / 14:00 часа

брой места: 10

свободни: 0

Първи ден:

от 10:00 до 17:00 часа

Втори ден:

от 10:00 до 14:00 часа

Място на провеждане:

Платформа ZOOM

Гещалт означава завършена форма, цялост. Гещалт терапията насочва вниманието си към срещата, към пространството между клиента и терапевта. Ще изследваме границите и контакта, както и основните параметри на връзката. Идеята в гещалт терапията е, че проблемите настъпват, когато по някаква причина взаимодействието между човека и средата е нарушено или непълноценно. Съответно търсим начините да оптимизираме и възстановим това взаимоотношение. Здравето е цялост, завършен гещалт, а това е възможно, когато индивида и средата са в пълноценен обмен. Когато границите се отварят и затварят гъвкаво и удовлетворяващо и двете страни в контакта. Как се случва тази среща, как се движат границите ни – ще си поговорим за всичко това. Ще изследваме творческото приспособяване и фиксираните гещалти, ще правим експерименти и ще добавяме опит.

 
 

Продуктов №: 1029

290.00 лв.