изтекло

ПРИСЪСТВЕНО: Характери и модели на поведения в Неорайхианската аналитична психотерапия

начало: 02.12.2023 / 10:00 часа

край: 03.12.2023 / 16:00 часа

брой места: 14

свободни: 0

Първи ден 02.12.2023

от 10:00 до 17:00 часа

Втори ден 03.12.2023

от 10:00 до 16:00 часа

Място на провеждане

София, бул. Янко Сакъзов 1, ет.2

Характер, поведения и работа през тяло в Неорайхианската аналитична психотерапия.
Семинарът е подходящ както за психолози и психотерапевти, така и за хора, които проявяват интерес към психотерапията и личностното си развитие. 
Неорайхианската психотерапия е метод, който използва като основен психотерапевтичен инструмент тялото и „записаните“ в него травми, задържаните във времето емоции и блокираните естествени модели на поведение . Семинарът съдържа теоретична и практическа част, включваща именно работа с тяло.
Ще бъдат представени основите на теорията и практиката в Неорайхианската психотерапия. 

  • Основни понятия
  • Еволютивни фази, според Неорайхианската теория
  • Ключовите травми до седмата годинка, които формират характера на човек
  • Петте типа характери според Неорайхианската теория - особености на телесната структура и поведение, мускулни блокажи, основни посоки за работа с всеки характер
  • Блокираните модели на поведения, следствие на детските травми
  • Дишането в психотелесната работа
  • Връзка между травма – характер – психосоматика
  • Ще бъдат дадени Практически насоки и възможности за психотерапевтична работа.

Продуктов №: 1015

390.00 лв.