ново

ПРИСЪСТВЕНО: Кратка среща с позитивната психотерапия

начало: 09.03.2024 / 10:00 часа

край: 10.03.2024 / 16:00 часа

брой места: 14

свободни: 14

Първи ден:

от 10:00 до 17:00 часа

Втори ден 08.10.2023

от 10:00 до 16:00 часа

Място на провеждане:

София, бул. Янко Сакъзов 1, ет.2

                                                                                                                                                                                      „Там където е проблемът, там е и решението.“
В рамките на два дни в обучителния семинар ще се запознаем с основните теоретични постановки на позитивната психотерапия.  Ще работим през личното преживяване на участниците за да усетим широко му поле на действие. Методът може да се използва като терапевтичен метод в клиничната практика, психологическото консултиране, но и като помощ за самопомощ при всички специалисти, работещи с хора: педагози, учители, социални работници, мениджъри и пр. Ще обърнем специално внимание на ползването на метода при работата с деца.

Основните теми на обучението:

  • Трите основни стълба в ППТ.
  • Основни понятия в позитивната психотерапия.
  • Работа с консултативни и терапевтични инструменти в ППТ.
  • Позитивна психотерапия при работата с деца и семействата им.
 

Продуктов №: 1032

390.00 лв.

360.00 лв.