изтекло

ПРИСЪСТВЕНО: Основни принципи в логотерапията и екзистенцанализа – теория и практика

начало: 10.02.2024 / 10:00 часа

край: 11.02.2024 / 16:00 часа

брой места: 14

свободни: 0

Първи ден:

от 10:00 до 17:00 часа

Втори ден:

от 10:00 до 16:00 часа

Място на провеждане:

гр. София, бул. Янко Сакъзов 1, ет2

В това обучение ще тръгнем от личния пример на Виктор Франкъл, ще преминем през видовете смисъл точно както той ги дефинира, ще се спрем на основните методи на работа и техники, които той ни завеща. Ще ви предложа конкретни упражнения, в които вие самите да се потопите и да усетите как подпомагат откриването на личния житейски смисъл.
Част от темите на обучението:                      

  • За Виктор Франкъл – по разказа на неговия личен асистент, останал с него до последните му дни;
  • Основи на логотерапията;
  • Какво е екзистенцанализ, как се осъществява  и как той помага в хода на терапията;
  • Какво се има предвид под смисъл;
  • Логотерапията, като специфична психотерапия при загуба на смисъл;
  • Конкретни техники в полето на логотерапията;
  • Как се измерва смисъла – психометрични инструменти;
  • Практически упражнения, подпомагащи откриването на житейския смисъл;
  • Разглеждане на конкретни казуси предложени от участниците.


 

Продуктов №: 1023

390.00 лв.