изтекло

ПРИСЪСТВЕНО: Принципи на системната фамилна терапия

начало: 04.11.2023 / 10:00 часа

край: 05.11.2023 / 16:00 часа

брой места: 14

свободни: 0

Първи ден 04.11.2023

от 10:00 до 17:00 часа

Втори ден 05.11.2023

от 10:00 до 16:00 часа

Място на провеждане

София, бул. Янко Сакъзов 1, ет.2

Фокусът на обучителния семинар ще бъде върху запознаване с основните теоретични понятия, свързани със системния подход при работа със семейства, двойки и индивиди като в същото време участниците ще имат възможност да преживеят през себе си и собствената си фамилна история различни практически приложения на метода.
Предвиждат се демонстрации, свързани с някои от представените обяснителни модели, както и възможност самите участници да приложат на практика част от наученото в кратки психотерапевтични симулации чрез работа по двойки или в малки групи.
Ще бъдат представени казуси от практиката на водещия с цел по-нагледно обяснение на теоретичните понятия и като пример за възможното им приложение. Ще има възможност да бъдат разгледани и обсъдени и казуси, предложени от участниците.
Основните теми на обучението:

  • Системната фамилна терапия – история и съвременно развитие на метода
  • Основни понятия от системната теория – представяне и разглеждане на примери
  • Системно психотерапевтично интервю, системна хипотеза и системни интервенции
  • Генограмата като изследователски и терапевтичен инструмент
  • Психотерапия на семейства и психотерапия на двойки – разлики и специфики
  • Личността на терапевта при работата с двойки и семейства – важност и значение на себерефлексията
  • Приложения, ползи и ограничения на фамилната терапия

Продуктов №: 1012

390.00 лв.