изтекло

ПРИСЪСТВЕНО: Сцената на вътрешната ни реалност - светът на психодрамата

начало: 24.02.2024 / 10:00 часа

край: 25.02.2024 / 16:00 часа

брой места: 14

свободни: 8

Първи ден 24.02.2024

от 10:00 до 17:00 часа

Втори ден 25.02.2024

от 10:00 до 16:00 часа

Място на провеждане

София, бул. Янко Сакъзов 1, ет.2

Очаква ни един дълбок и вълнуващ преживелищен процес при срещата с психодрамата. Чрез различни дейности, упражнения, демонстрации и работа върху лични теми ще бъдем въвлечени да преооткрием заедно първия и методически най-богатия групов терапевтичен подход.

Какво представлява психодрамата?
„Не го разказвай, покажи го!“ - Това е водещото послание на психодрама-терапевта. Методът е създаден от Джейкъб Морено в началото на 20 в. За разлика от психоанализата, която поставя клиента на кушетката и го приканва да говори, психодрамата го качва на сцената и го насърчава да играе ролите от живота си.
Това  дава възможност вътрешната реалност на клиента да бъде изнесена от ума, да се покаже навън и да стане видима както за него, така и за останалите участници в процеса.
Независимо каква е темата на клиента: трудности с децата; с родителите; хронични конфликти с партньора; ситуация на избор/например Да остана на тази работа или да напусна/ или  ценностен сблъсък /например Аз отстъпчивия – Аз настъпателния/, проблемът се изиграва като на сцена от определени хора /помощни Азове/.  В този образен, многопластов и дълбинен процес се изследва живота  на клиента и междуличностните му отношения. Самият той активно участва с тяло, мисъл и емоции в своята пиеса.
Чрез психодраматичната игра  откриваме неосъзнати и неизразени вътрешно-ролеви конфликти. Натъкваме се на обусловени  модели на поведение. Клиентът може да преживее катарзис, а също и да експериментира с нови поведенчески модели. И то без да поема риск, в едно защитено и доверително пространство, което стимулира креативността и спонтанността при търсенето на решения на поставените проблеми.

Продуктов №: 1024

390.00 лв.