изтекло

ПРИСЪСТВЕНО: Театротерапия

начало: 20.01.2024 / 10:00 часа

край: 21.01.2024 / 16:00 часа

брой места: 14

свободни: 0

Първи ден 20.01.2024

от 10:00 до 17:00 часа

Втори ден 21.01.2024

от 10:00 до 16:00 часа

Място на провеждане

София, бул. Янко Сакъзов 1, ет.2

Театротерапията е по-лесен и безболезнен начин за разширяване на гъвкавостта ни в поведението. Освен това е много забавен начин. Този подход повишава самооценката и оправността - важно качество за живота, защото отпушва начини на реагиране, които са били трудни досега. Ще търсим всички възможни начини за отреагиране и отиграване на този тип ситуации. Ще продължим работата си за умение за презентиране и говорене пред аудитория и в бизнес среда. Сценичната треска и как да се справяме с нея. Дихателни техники и работа с десетте стълба на ораторското майстворство: тон, дикция, артикулация, модуация, интонация, пауза, логическо ударение, ритъм, харизма. Как се отприщват артистичните умения и връзката със самооценката ни. Как да бъдем по-експресивни.
 

Продуктов №: 1019

390.00 лв.