Петър Кралев

Петър Кралев е магистър по психология и специалист по неорайхианска психотерапия към Вестдойче Академия, Мюлхайм. Консултант по зависимостите към Международна фондация „Стефан Батори”, Полша. Специализирал е трансперсонална психология и холотропно дишане в Grof Transpersonal Training към EUROTAS. Бил е главен редактор на списание по трансперсонална психология и холотропно дишане „Катарзис“. Бил е супервизор и е преподавал биоенергетика и психотерапия на зависимостите в институт за неорайхианска психотерапия, София. В момента е супервизор и преподавател към Институт за интегративна психотерапия и психосоматика, София, където води лекции  „Въвеждане в неорайхианската психология и психотерапия“. Автор е на книгите „Психотерапия на алкохолизма”, „Прахът, който пазим”, „Аяхуаска. Свещеният дар на слънцето” и „Пробитите граници. В терапията на граничността”. Всичките му книги имат и втори, преработени издания. Работи като психотерапевт в София. Докторант е към ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, Велико Търново. Тема на докторската му дисертация е темата за граничността при подрастващите. 
 

Статии

и видео акценти