Връщане на поръчка

Купувач, който направи покупка в нашия онлайн магазин, има право да се откаже от Договора. Споменатият отказ от Договора може да бъде заявен в рамките на 14 дни от датата на закупуване на продукта. Купувачът не е необходимо да съобщава причина за своето решение. Формуляра за отказ се счита за издаден своевременно, ако е представен в срока за отказ от Договора. Формуляра за отказ е достъпен в страницата „Връщане на поръчка“ и след като бъде попълнен трябва да ни бъде изпратен на имейл : info@almatherapy.bg. Тежестта на доказване по отношение на упражняването на правото на отказ, посочено в този член, е върху Потребителя. В случай на отказ от Договора, Купувачът има право на възстановяване на сумата, след като подадете формуляра си за отказ, ние не по-късно от 8 работни дни ще възстановим всички получени плащания, които сте направили във връзка с поръчката . Ще възстановим получените плащания по същия начин, който сте използвали при извършване на покупката.


Изтеглете формуляра за връщане на поръчка