Групова психотерапия

Груповата психотерапия може да бъде самостоятелна форма на поведенческа промяна и личностно развитие, може да е съчетана с индивидуалната психотерапия или да е нейно продължение.

Поведението на човек в терапевтичната група е аналог на поведението, което има в социалната среда. Срещата с другия е възможност да срещнеш и себе си. Посредством воденето на процеса от терапевта в преживелищната част, както и в анализа след това, всеки участник може да види как реално реагира в житейски ситуации, да придобие един по-обективен поглед за себе си – през реалността на другия, а не единствено през своята собствена. В защитена терапевтична среда, където няма оценки и критика, да се срещне със собственото отношение към себе си, взаимоотношенията с другите, реакциите при един от най-ценните инструменти – даването на обратна връзка от участниците.
 

Психотерапевтична група "Аз, Другите и мостовете помежду ни”
19.06.2024 - 28.11.2024

Психотерапевтична група "Аз, Другите и мостовете помежду ни”

Психотерапевтичната група "Аз, Другите и мостовете помежду ни" ще бъде пространство, предназначено за дълбоко самоизследване и развитие чрез динамично взаимодействие с другите. Груповата психотерапия е мощен инструмент, който може да ви помогне да разбере ...

Виж Още

100.00 лв.

НОВА ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНА ГРУПА  Да осиновим вътрешното си дете
01.10.2023 - 31.05.2024

НОВА ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНА ГРУПА Да осиновим вътрешното си дете

Групата е затворена, продължителността й е осем срещи (октомври 2023-май 2024 г.) и ще се провежда веднъж месечно в събота от 10.00 до 17.30.

Виж Още

150.00 лв.

Да осиновим вътрешното си дете
01.10.2022 - 31.05.2023

Да осиновим вътрешното си дете

Групата е затворена, ще се провежда веднъж месечно в събота от 10.00 до 17.30. Това е поредица от ежемесечни срещи, в които не влизат външни хора, но е добре и тези, които вече участват да не излизат или пропускат.

Виж Още

100.00 лв.

Сила и слабост
21.03.2020

Сила и слабост

Силата и слабостта са двете страни на една и съща монета. Двете противоположности, които съществуват в единството си. Така както други неща в живота и природата – ден и нощ, мъжко и женско, живот и смърт, любов и омраза…

Самооценката
22.02.2020

Самооценката

Самооценката е вътрешното ни усещане за това, което сме, нашата преценка за собствената ни значимост. От самооценката ни зависи отношението, което имаме към самите себе си, както и начина, по който се заявяваме пред света.

Да осиновим вътрешното си дете - 2019 г.
18.01.2020

Да осиновим вътрешното си дете - 2019 г.

В това пътуване към вътрешния ни свят и детството, срещнахме един от основните аспекти в нас, а именно ВЪТРЕШНОТО НИ ДЕТЕ.

Отношенията с родителите ни
07.12.2019

Отношенията с родителите ни

Това, което сме днес е резултат преди всичко на връзката с тях и отношението им към нас. Родителите са първите обекти на любовта ни, първите обекти изобщо в живота на детето. Начинът по който се свързваме с тях определя начина, по който ще се свързваме в ...

Определени процеси могат да се случат единствено в група, благодарение на груповата енергия, груповата динамика и това прави толкова ценно тази форма на психотерапия. В групите ще бъдат включени преживелищни опити, дихателни практики и дълбинен анализ. 

Групите се провеждат веднъж месечно в събота от 10.00 до 17.00 часа.