Да осиновим вътрешното си дете

Групата е затворена, ще се провежда веднъж месечно в събота от 10.00 до 17.30.
Това е поредица от ежемесечни срещи, в които не влизат външни хора, но е добре и тези, които вече участват да не излизат или пропускат. Това е спецификата на този вид групи и така се работи не само върху определени теми, а се следи и работи с цялата динамика на поведението и взаимоотношенията между участниците. 

Основни акценти на работа ще бъдат:

  • Детските преживявания и травми, които оказват влияние в живота ни и кат възрастни
  • Конфликтите с родителите ни
  • Преносите, които правим върху други хора
  • Моделите на поведение (умението да казвам НЕ и да поставям граници, сила и слабост, смирение, доверие в себе си и другите)
  • Сянката и комплексите ни
  • Свързване с любовта към детето в нас
В процеса ще бъдат използвани основно методите на психотелесната терапия,
дихателни практики, анализ.

Място на провеждане:

гр. София, бул. „Янко Сакъзов“ №1

За записвания и допълнителна информация:

Октомври 2022г. - май 2023г.

Цена на група – 100 лв.

Дора Прангаджийска
тел. 0895492955
имейл: dora.prangadzhiyska@gmail.com

01.10.2022 - 31.05.2023

100.00 лв.