За АЛМА

Решението да създам Психотерапевтичен и обучителен център АЛМА, бе повлияно от идеята за взаимен обмен и разширяване. Това са две от основните посоки в работата с хора. Доверието и обменът между терапевт и клиент, както и готовността за взаимно разширяване в мирогледа, поведенията, отношението на човек към себе си и другите са ключови в терапевтичната връзка.

В годините на работа като психотерапевт осъзнах, че разширяването на  инструментариума, с който терапевтът разполага, съчетаването на техники и теоретични знания от други школи също е изключително важно. Това създава възможност за еклектичен подход, който от една страна, може да резонира с уникалността на всеки клиент, а от друга, да даде възможност на терапевта да твори и развива себе си. 

По-голямата част от нас, терапевтите, имаме нуждата да учим непрекъснато. Всяко обучение в друга парадигма обаче изисква време и ресурс, с които невинаги разполагаме.
Така се роди идеята за надграждане през отделни модули, съдържащи основни принципи на различните школи и направления.
Всеки модул се състои от теоретична и практическа част. Модулите са независими един от друг. Групата не е постоянна и човек може да присъства на избрани от него обучения, без да бъде обвързван със следващо участие. При интерес от страна на участниците съответният модул може да бъде надграден с друг. Водещи са доказани имена и вдъхновяващи лектори в съответните парадигми.

Модулите са подходящи както за работещи психолози и терапевти, така и за хора, проявяващи интерес към психотерапията и личностното развите.

Дора Прангаджийска