Обучения

Всяко обучение се провежда в рамките на един уикенд в София. В него са съчетани теоретични принципи и знания в конкретна  модалност, както и практически насоки за работа. Модулите са независими един от друг и посещението на един НЕ задължава участието в друг. При интерес към определено обучение може да бъде организирано следващо надграждащо.

изтекло
ПРИСЪСТВЕНО: Терапия на контакта – основи на гещалт терапията

16.03.2024 - 17.03.2024

ПРИСЪСТВЕНО: Терапия на контакта – основи на гещалт терапията

Гещалт означава завършена форма, цялост. Гещалт терапията насочва вниманието си към срещата, към пространството между клиента и терапевта. Ще изследваме границите и контакта, както и основните параметри на връзката.

цена 390.00 лв.

брой места: 14

свободни: 0

Виж Още
изтекло
ПРИСЪСТВЕНО: Моделът на Транзакционния анализ

18.05.2024 - 19.05.2024

ПРИСЪСТВЕНО: Моделът на Транзакционния анализ

Ще се запознаем с теорията и практиката на Транзакционния анализ чрез разглеждане на основните понятия през личните ни преживявания и емпиричен опит.

цена 390.00 лв.

брой места: 14

свободни: 0

Виж Още
изтекло
ПРИСЪСТВЕНО: Принципи на системната фамилна терапия

04.11.2023 - 05.11.2023

ПРИСЪСТВЕНО: Принципи на системната фамилна терапия

Фокусът на обучителния семинар ще бъде върху запознаване с основните теоретични понятия, свързани със системния подход при работа със семейства, двойки и индивиди като в същото време участниците ще имат възможност да преживеят през себе си и собствената с ...

цена 390.00 лв.

брой места: 14

свободни: 0

Виж Още
изтекло
ПРИСЪСТВЕНО: Граничността, граничните личности и терапията

13.04.2024 - 14.04.2024

ПРИСЪСТВЕНО: Граничността, граничните личности и терапията

За граничност, като за един от неясните проблеми пред психоанализата говори още Вилхелм Райх през 1925 г. в книгата си „Импулсивният характер“. Импулсивният характер, пише Райх е граничен случай (borderline) между психоза и здраве…

цена 390.00 лв.

брой места: 14

свободни: 0

Виж Още
изтекло
ПРИСЪСТВЕНО: Естествена психотерапия при тревожни състояния

06.04.2024 - 07.04.2024

ПРИСЪСТВЕНО: Естествена психотерапия при тревожни състояния

Естествената психотерапия е интегрална система, която обхваща предхождащите я модалности, но ги надхвърля в гещалта си.

цена 390.00 лв.

брой места: 14

свободни: 0

Виж Още
изтекло
ПРИСЪСТВЕНО: Сцената на вътрешната ни реалност - светът на психодрамата

24.02.2024 - 25.02.2024

ПРИСЪСТВЕНО: Сцената на вътрешната ни реалност - светът на психодрамата

Очаква ни един дълбок и вълнуващ преживелищен процес при срещата с психодрамата.

цена 390.00 лв.

брой места: 14

свободни: 8

Виж Още
изтекло
ПРИСЪСТВЕНО: Основни принципи в логотерапията и екзистенцанализа – теория и практика

10.02.2024 - 11.02.2024

ПРИСЪСТВЕНО: Основни принципи в логотерапията и екзистенцанализа – теория и практика

В това обучение ще тръгнем от личния пример на Виктор Франкъл, ще преминем през видовете смисъл точно както той ги дефинира, ще се спрем на основните методи на работа и техники, които той ни завеща.

цена 390.00 лв.

брой места: 14

свободни: 0

Виж Още
изтекло
УЪРКШОП: Сила и слабост

03.02.2024 - 04.02.2024

УЪРКШОП: Сила и слабост

Два дни интензивна работилница, в която преживелищно, през тялото и енергията, ще препрограмираме базисни травми, ще се учим се на смирено приемане и асертивно себезаявяване.

цена 590.00 лв.

брой места: 30

свободни: 0

Виж Още
изтекло
ПРИСЪСТВЕНО: Хранителни разстройства – видове, диференциация, терапевтични възможности

21.10.2023 - 22.10.2023

ПРИСЪСТВЕНО: Хранителни разстройства – видове, диференциация, терапевтични възможности

Как човек да разбере има ли проблем – колко от тези призраци трябва да сте покрили, за да имате проблем с храната и да водите своята война с нея. 

цена 390.00 лв.

брой места: 14

свободни: 0

Виж Още
изтекло
ПРИСЪСТВЕНО: Методът семейни констелации - терапия по законите на любовта.

07.10.2023 - 08.10.2023

ПРИСЪСТВЕНО: Методът семейни констелации - терапия по законите на любовта.

Събитието ще бъде изключително ценно както за професионални психолози и психотерапевти, независимо от тяхната школа, така и за всички хора, които имат интерес към личностното си развитие.

цена 390.00 лв.

брой места: 14

свободни: 0

Виж Още
изтекло
ПРИСЪСТВЕНО: Хипноза и хипнотерапия

25.11.2023 - 26.11.2023

ПРИСЪСТВЕНО: Хипноза и хипнотерапия

Психотерапия – същност и методи; История на хипнозата и хипнотерапията; Хипноза и хипнотерапия – определение.

цена 390.00 лв.

брой места: 14

свободни: 0

Виж Още
изтекло
ПРИСЪСТВЕНО: Характери и модели на поведения в Неорайхианската аналитична психотерапия

02.12.2023 - 03.12.2023

ПРИСЪСТВЕНО: Характери и модели на поведения в Неорайхианската аналитична психотерапия

Характер, поведения и работа през тяло в Неорайхианската аналитична психотерапия. Семинарът е подходящ както за психолози и психотерапевти, така и за хора, които проявяват интерес към психотерапията и личностното си развитие. 

цена 390.00 лв.

брой места: 14

свободни: 0

Виж Още
изтекло
ПРИСЪСТВЕНО:  Театротерапия

20.01.2024 - 21.01.2024

ПРИСЪСТВЕНО: Театротерапия

Театротерапията е по-лесен и безболезнен начин за разширяване на гъвкавостта ни в поведението. Освен това е много забавен начин.

цена 390.00 лв.

брой места: 14

свободни: 0

Виж Още
изтекло
Пустотата – липса или възможност

09.12.2023 - 10.12.2023

Пустотата – липса или възможност

На запад пустотата по-често се възприема като липса. На изток е всичко - възможност, непроявеното, безграничност и радост. Целта на тази лекция е да надникнем в пустотата през призмата на различни терапевтични подходи и дзен будизма.

цена 390.00 лв.

брой места: 14

свободни: 0

Виж Още
изтекло
Онлайн: Терапия на контакта – основи на гещалт терапията

16.03.2024 - 17.03.2024

Онлайн: Терапия на контакта – основи на гещалт терапията

Гещалт означава завършена форма, цялост. Гещалт терапията насочва вниманието си към срещата, към пространството между клиента и терапевта. Ще изследваме границите и контакта, както и основните параметри на връзката.

цена 290.00 лв.

брой места: 10

свободни: 0

Виж Още
изтекло
ОНЛАЙН: Естествена психотерапия при тревожни състояния

06.04.2024 - 07.04.2024

ОНЛАЙН: Естествена психотерапия при тревожни състояния

Естествената психотерапия е интегрална система, която обхваща предхождащите я модалности, но ги надхвърля в гещалта си. Характеризира я високата и успеваемост в случаите на тревожни разстройства. Една автентично българска школа, водеща по път със сърце!

цена 290.00 лв.

брой места: 10

свободни: 0

Виж Още
изтекло
ОНЛАЙН: Моделът на Транзакционния анализ

18.05.2024 - 19.05.2024

ОНЛАЙН: Моделът на Транзакционния анализ

Обучението е част от хибридното обучение в Психотерапевтичен и обучителен център АЛМА.

цена 290.00 лв.

брой места: 10

свободни: 0

Виж Още
изтекло
ОНЛАЙН: Принципи на системната фамилна терапия

04.11.2023 - 05.11.2023

ОНЛАЙН: Принципи на системната фамилна терапия

Обучението е част от хибридното обучение в Психотерапевтичен и обучителен център АЛМА.

цена 290.00 лв.

брой места: 10

свободни: 0

Виж Още
изтекло
ОНЛАЙН: Основни принципи в логотерапията и екзистенцанализа – теория и практика

10.02.2024 - 11.02.2024

ОНЛАЙН: Основни принципи в логотерапията и екзистенцанализа – теория и практика

В това обучение ще тръгнем от личния пример на Виктор Франкъл, ще преминем през видовете смисъл точно както той ги дефинира, ще се спрем на основните методи на работа и техники, които той ни завеща.

цена 290.00 лв.

брой места: 10

свободни: 0

Виж Още
изтекло
ОНЛАЙН: Хранителни разстройства – видове, диференциация, терапевтични възможности

21.10.2023 - 22.10.2023

ОНЛАЙН: Хранителни разстройства – видове, диференциация, терапевтични възможности

Обучението е част от хибридното обучение в Психотерапевтичен и обучителен център АЛМА.

цена 290.00 лв.

брой места: 10

свободни: 0

Виж Още
изтекло
ОНЛАЙН: Методът семейни констелации - терапия по законите на любовта.

07.10.2023 - 08.10.2023

ОНЛАЙН: Методът семейни констелации - терапия по законите на любовта.

Събитието ще бъде изключително ценно както за професионални психолози и психотерапевти, независимо от тяхната школа, така и за всички хора, които имат интерес към личностното си развитие.

цена 290.00 лв.

брой места: 10

свободни: 0

Виж Още
изтекло
ОНЛАЙН: Характери и модели на поведения в Неорайхианската аналитична психотерапия

02.12.2023 - 03.12.2023

ОНЛАЙН: Характери и модели на поведения в Неорайхианската аналитична психотерапия

Обучението е част от хибридното обучение в Психотерапевтичен и обучителен център АЛМА.

цена 290.00 лв.

брой места: 10

свободни: 0

Виж Още
изтекло
Пустотата – липса или възможност - онлайн

09.12.2023 - 10.12.2023

Пустотата – липса или възможност - онлайн

На запад пустотата по-често се възприема като липса. На изток е всичко - възможност, непроявеното, безграничност и радост. Целта на тази лекция е да надникнем в пустотата през призмата на различни терапевтични подходи и дзен будизма.

цена 290.00 лв.

брой места: 10

свободни: 0

Виж Още

При закупени шест или повече на брой обучения е предвидена отстъпка от цената!