Обучения

Всяко обучение се провежда в рамките на един уикенд в София. В него са съчетани теоретични принципи и знания в конкретна  модалност, както и практически насоки за работа. Модулите са независими един от друг и посещението на един НЕ задължава участието в друг. При интерес към определено обучение може да бъде организирано следващо надграждащо.

Естествена психотерапия при панически атаки и тревожни състояния

01.04.2023 - 02.04.2023

Естествена психотерапия при панически атаки и тревожни състояния

Естествената психотерапия е интегрална система, която обхваща предхождащите я модалности, но ги надхвърля в гещалта си.

цена 290.00 лв..

цена ранно записване 250.00 лв.

остават: 0 дни

брой места: 14

свободни: 0

Виж Още
Телесна психотерапия в лечението на натрапливости

13.05.2023 - 14.05.2023

Телесна психотерапия в лечението на натрапливости

Ще представя моето виждане за натрапливостта като клинична(обсесивно-компулсивна) и личностова патология. Какво е ананкастна личност, кои са основните и характеристики и как това се експресира в тялото?

цена 290.00 лв..

цена ранно записване 250.00 лв.

остават: 41 дни

брой места: 14

свободни: 11

Запиши се
изтекло
Сърце, разум и поле - основи на гещалт терапията

11.03.2023 - 12.03.2023

Сърце, разум и поле - основи на гещалт терапията

Когато човек се озове на терапия най-често означава, че има нужда от промяна, но същевременно не я намира. Старият начин не работи, а нов не познава.

цена 290.00 лв.

брой места: 14

свободни: 4

Виж Още
изтекло
Ориста на предците ни - наша съдба

11.02.2023 - 12.02.2023

Ориста на предците ни - наша съдба

„Ориста на предците – наша съдба“ е обучителен модул от Школата за родова терапия. По време на обучението разглеждаме законите, които движат родовата система, процесите, които определят нашите мисли, действия и резултатите от нашата дейност.

цена 290.00 лв.

брой места: 14

свободни: 0

Виж Още
изтекло
Личността в транзакционния анализ

14.01.2023 - 15.01.2023

Личността в транзакционния анализ

Ще се запознаем с теорията и практиката на Транзакционния анализ чрез разглеждане на основните понятия през личните ни преживявания и емпиричен опит.

цена 290.00 лв.

брой места: 14

свободни: 0

Виж Още
изтекло
Трансовите състояния в психотерапията

10.12.2022 - 11.12.2022

Трансовите състояния в психотерапията

Трансът е естествено състояние на нашето психично функциониране и присъства в много различни форми в почти всяка наша дейност.

цена 290.00 лв.

брой места: 14

свободни: 3

Виж Още
изтекло
Характер, поведения и работа през тяло в Неорайхианската психотерапия

12.11.2022 - 13.11.2022

Характер, поведения и работа през тяло в Неорайхианската психотерапия

Характер, поведения и работа през тяло в Неорайхианската аналитична психотерапия. Семинарът е подходящ както за психолози и психотерапевти, така и за хора, които проявяват интерес към психотерапията и личностното си развитие. 

цена 290.00 лв.

брой места: 14

свободни: 0

Виж Още
изтекло
Философия и практическо приложение на метода Семейни констелации

15.10.2022 - 16.10.2022

Философия и практическо приложение на метода Семейни констелации

Събитието ще бъде изключително ценно както за професионални психолози и психотерапевти, независимо от тяхната школа, така и за всички хора, които имат интерес към личностното си развитие.

цена 290.00 лв.

брой места: 14

свободни: 3

Виж Още