Сила и слабост

Силата и слабостта са двете страни на една и съща монета. Двете противоположности, които съществуват в единството си. Така както други неща в живота и природата – ден и нощ, мъжко и женско, живот и смърт, любов и омраза…
Това са два естествени поведенчески модела, придобили оценъчност от нас, цивилизованите хора. Ние, които смятаме, че притежаваме властта и контрола да видоизменяме вроденото, природното, естественото и да налагаме собствени правила и оценки. Категоризирали сме ги като добри или лоши, като приемливи или не, като предимство или недостатък… Минаваме в крайности в избора им, а след това се разболяваме. В автентичността си сме колкото силни, толкова и слаби, колкото настъпващи, толкова и отстъпващи. И когато не сме съответни на ситуацията или действаме само с единия модел идват симптомите и болестите, за да ни напомнят за другия.

Силата в психотерапията се свързва с поведенческия модел Здрава агресия. Това е борбеността, настъплението, увереността. Това е умението да постигаме целите си и да сме устойчиви. Категорично да казваме – Не, Няма, Не искам, Не може и да отстояваме позицията си. Здравата агресия е действие, реакция, отговор на нашето несъгласие с поведение на другия или със ситуация. Това е умението със самоуважение да поставим граници, когато усещаме, че нахлуват в тях и с твърдост и категоричност да не позволяваме да бъдат пробити.

Слабостта в цивилизования свят се отъждествява с примирение, придобита безпомощност, жертвеническо поведение, с провал и липса на амбиция, с предаване. Непрекъснато ни се внушава колко неприемливо и лошо е да. си слаб. Истинската слабост обаче означава да се довериш на себе си и другия, да помолиш, да се оставиш в ръцете му и той да се погрижи за теб, без да даваш нищо в замяна. Да се оставиш да бъдеш отдолу и да приемаш. Да можеш да отстъпваш. Да се научиш на смирение, когато нищо не можеш да промениш…. Не е ли тогава слабостта най-голямата сила?!
В тази група ще се учим да настъпваме и да усетим мощната енергията на силата в тялото и клетките си, както и да отстъпваме и още по-голямата магия и красота на слабостта.
 

21.03.2020