Групова психотерапия

Груповата психотерапия може да бъде самостоятелна форма на поведенческа промяна и личностно развитие, може да е съчетана с индивидуалната психотерапия или да е нейно продължение.

Поведението на човек в терапевтичната група е аналог на поведението, което има в социалната среда. Срещата с другия е възможност да срещнеш и себе си. Посредством воденето на процеса от терапевта в преживелищната част, както и в анализа след това, всеки участник може да види как реално реагира в житейски ситуации, да придобие един по-обективен поглед за себе си – през реалността на другия, а не единствено през своята собствена. В защитена терапевтична среда, където няма оценки и критика, да се срещне със собственото отношение към себе си, взаимоотношенията с другите, реакциите при един от най-ценните инструменти – даването на обратна връзка от участниците.
 

Да осиновим вътрешното си дете
01.10.2022 - 31.05.2023

Да осиновим вътрешното си дете

Групата е затворена, ще се провежда веднъж месечно в събота от 10.00 до 17.30. Това е поредица от ежемесечни срещи, в които не влизат външни хора, но е добре и тези, които вече участват да не излизат или пропускат.

Виж Още

100.00 лв.

Определени процеси могат да се случат единствено в група, благодарение на груповата енергия, груповата динамика и това прави толкова ценно тази форма на психотерапия. В групите ще бъдат включени преживелищни опити, дихателни практики и дълбинен анализ. 

Групите се провеждат веднъж месечно в събота от 10.00 до 17.00 часа.