Чувство за стойност и обезценяване

Обезценяването и различните житейски сценарии, на които подсъзнателно сме подвластни. Колко е важно и на как се създава чувството за стойност у човек? Колко сме свързани с миналото си и можем ли да променяме планът, който без да осъзнаваме сме изградили за живота си?

17.02.2022