Не за всичко са виновни родителите ни!

Образите и посланията на родителите съпътстват живота ни, обвинението към тях ни държи в позицията на сърдито дете, което не иска да поеме своята отговорност за начина, по който живее. А от това страдаме ние самите.

 

27.10.2021