Онлайн

ОНЛАЙН: Естествена психотерапия при тревожни състояния

ОНЛАЙН: Естествена психотерапия при тревожни състояния

Естествената психотерапия е интегрална система, която обхваща предхождащите я модалности, но ги надхвърля в гещалта си. Характеризира я високата и успеваемост в случаите на тревожни разстройства. Една автентично българска школа, водеща по път със сърце!

290.00 лв.

Виж Още
2 = 1
Промо
ОНЛАЙН: Моделът на Транзакционния анализ

ОНЛАЙН: Моделът на Транзакционния анализ

Обучението е част от хибридното обучение в Психотерапевтичен и обучителен център АЛМА.

290.00 лв.

260.00 лв.

Виж Още
2 = 1
Нов
ОНЛАЙН: Принципи на системната фамилна терапия

ОНЛАЙН: Принципи на системната фамилна терапия

Обучението е част от хибридното обучение в Психотерапевтичен и обучителен център АЛМА.

290.00 лв.

Виж Още
2 = 1
Промо
ОНЛАЙН: Основни принципи в логотерапията и екзистенцанализа – теория и практика

ОНЛАЙН: Основни принципи в логотерапията и екзистенцанализа – теория и практика

В това обучение ще тръгнем от личния пример на Виктор Франкъл, ще преминем през видовете смисъл точно както той ги дефинира, ще се спрем на основните методи на работа и техники, които той ни завеща.

290.00 лв.

Виж Още
2 = 1
Промо
ОНЛАЙН: Хранителни разстройства – видове, диференциация, терапевтични възможности

ОНЛАЙН: Хранителни разстройства – видове, диференциация, терапевтични възможности

Обучението е част от хибридното обучение в Психотерапевтичен и обучителен център АЛМА.

290.00 лв.

Виж Още
2 = 1
Промо
ОНЛАЙН: Методът семейни констелации - терапия по законите на любовта.

ОНЛАЙН: Методът семейни констелации - терапия по законите на любовта.

Събитието ще бъде изключително ценно както за професионални психолози и психотерапевти, независимо от тяхната школа, така и за всички хора, които имат интерес към личностното си развитие.

290.00 лв.

Виж Още
2 = 1
Промо
ОНЛАЙН: Характери и модели на поведения в Неорайхианската аналитична психотерапия

ОНЛАЙН: Характери и модели на поведения в Неорайхианската аналитична психотерапия

Обучението е част от хибридното обучение в Психотерапевтичен и обучителен център АЛМА.

290.00 лв.

Виж Още
2 = 1
Промо
Пустотата – липса или възможност - онлайн

Пустотата – липса или възможност - онлайн

На запад пустотата по-често се възприема като липса. На изток е всичко - възможност, непроявеното, безграничност и радост. Целта на тази лекция е да надникнем в пустотата през призмата на различни терапевтични подходи и дзен будизма.

290.00 лв.

Виж Още
2 = 1
Промо