Людмил Стефанов

Людмил Стефанов започва своята практика като училищен психолог преди 30 години. Едновременно с това започва да обучава и учители по множество програми за личностно и професионално израстване.
От 1998 година е изцяло на свободна практика. Продължава да води обучения по Комуникативни умения, Решаване на конфликти, Работа в екип, Лидерство и други за професионалисти от всички сфери на живота. Автор е на помагала и методически ръководства.
От 2012 година е дълбоко свързан с метода Семейни констелации. Философията на метода е един от основните фундаменти в неговата индивидуална работа с хора. Води редовни съботнонеделни терапевтични групи. Автор е и на книгата ,"Социална работа по законите на семейната система", където описва как прилага метода в социалната сфера.