Орлин Баев

Орлин Баев, интегрален психотерапевт, създател на метода "Естествена психотерапия". Обичам работата си. Започнах да се занимавам с помагане далеч преди съвременния бум и модерност на психотерапията. Всъщност това, което дълбоко ме влече от дете, е сравнителната религия, митология, философия. Защо тогава психология и психотерапия? Защото когато е практикувана ефективно, психотерапията представлява прагматичен израз на по-широките от нея учения. Стъпва на когнитивно научния и философския фундамент, но е приложно изкуство, водещо човека към синхрон с душевната му мъдрост и смисъл.