Уебинар: Основни принципи в логотерапията и екзистенцанализа – теория и практика