Теодора Гергинова

Магистър по Клинична и консултативна психология и Социална психология от Софийски университет „Св. Климент Охридски”.
 Дипломиран психодрама психотерапевт и системен фамилен терапевт от Институт по психодрама, индивидуална и групова психотерапия „Бернхард Ахтерберг“, гр. София. Сертифициран супервизор в полето на системната психотерапия.
 През 2019 г. завършва двугодишно обучение "Психодрама и действени методи в работата с групи от юноши" към Психодрама център "Орфеус". В момента се обучава в програма "Психодрама за деца по метода на Alfons Aichinger - индивидуална и в група" към същия център.
Сертифицирана в метода фамилни констелации към институт „Фамилни констелации България“.
 Съосновател и управител на Social Creative Art. Фирмата работи в социалната и творческа сфера.
 От 2013 г. досега работи на свободна практика като психотерапевт на индивиди, двойки и семейства, както и като водещ на групи за личностно развитие през метода психодрама. Практикува и в областта  на човешките ресурси и развитието на личностния потенциал. Обучава и супервизира специализанти по системна фамилна терапия. Понастоящем е председател на управителния съвет на Българската асоциация по фамилна терапия.
 

Статии

и видео акценти