Надежда Милева

Надежда Милева е завършила психология в ЮЗУ „Неофит Рилски”, магистратура „Детско-юношеска психология – диагностика и консултация” в СУ „Св. Климент Охридски”, арт-терапия в Нов български университет. Позитивен психотерапевт, обучител в базово и майсторско ниво към ДППБ част от Световната асоциация по позитивна психотерапия /WAPP/. Хоноруван преподавател в специалност ДЮП към СУ. Работи 20 години индивидуално и групово, основни теми на работа: деца и семейства, онкохематоогични заболявания, родители загубили децата си, проблемно поведение на деца, осиновяване, развод.
 

Статии

и видео акценти