Предстоящи

ПРИСЪСТВЕНО: Терапия на контакта – основи на гещалт терапията

ПРИСЪСТВЕНО: Терапия на контакта – основи на гещалт терапията

Гещалт означава завършена форма, цялост. Гещалт терапията насочва вниманието си към срещата, към пространството между клиента и терапевта. Ще изследваме границите и контакта, както и основните параметри на връзката.

390.00 лв.

Виж Още
2 = 1
Промо
ПРИСЪСТВЕНО: Моделът на Транзакционния анализ

ПРИСЪСТВЕНО: Моделът на Транзакционния анализ

Ще се запознаем с теорията и практиката на Транзакционния анализ чрез разглеждане на основните понятия през личните ни преживявания и емпиричен опит.

390.00 лв.

Виж Още
2 = 1
Промо
ПРИСЪСТВЕНО: Принципи на системната фамилна терапия

ПРИСЪСТВЕНО: Принципи на системната фамилна терапия

Фокусът на обучителния семинар ще бъде върху запознаване с основните теоретични понятия, свързани със системния подход при работа със семейства, двойки и индивиди като в същото време участниците ще имат възможност да преживеят през себе си и собствената с ...

390.00 лв.

Виж Още
2 = 1
Промо
ПРИСЪСТВЕНО: Граничността, граничните личности и терапията

ПРИСЪСТВЕНО: Граничността, граничните личности и терапията

За граничност, като за един от неясните проблеми пред психоанализата говори още Вилхелм Райх през 1925 г. в книгата си „Импулсивният характер“. Импулсивният характер, пише Райх е граничен случай (borderline) между психоза и здраве…

390.00 лв.

Виж Още
2 = 1
Промо
ПРИСЪСТВЕНО: Естествена психотерапия при тревожни състояния

ПРИСЪСТВЕНО: Естествена психотерапия при тревожни състояния

Естествената психотерапия е интегрална система, която обхваща предхождащите я модалности, но ги надхвърля в гещалта си.

390.00 лв.

Виж Още
2 = 1
Промо
ПРИСЪСТВЕНО: Сцената на вътрешната ни реалност - светът на психодрамата

ПРИСЪСТВЕНО: Сцената на вътрешната ни реалност - светът на психодрамата

Очаква ни един дълбок и вълнуващ преживелищен процес при срещата с психодрамата.

390.00 лв.

Виж Още
2 = 1
Промо
ПРИСЪСТВЕНО: Основни принципи в логотерапията и екзистенцанализа – теория и практика

ПРИСЪСТВЕНО: Основни принципи в логотерапията и екзистенцанализа – теория и практика

В това обучение ще тръгнем от личния пример на Виктор Франкъл, ще преминем през видовете смисъл точно както той ги дефинира, ще се спрем на основните методи на работа и техники, които той ни завеща.

390.00 лв.

Виж Още
2 = 1
Промо
УЪРКШОП: Сила и слабост

УЪРКШОП: Сила и слабост

Два дни интензивна работилница, в която преживелищно, през тялото и енергията, ще препрограмираме базисни травми, ще се учим се на смирено приемане и асертивно себезаявяване.

590.00 лв.

Виж Още
2 = 1
Промо
ПРИСЪСТВЕНО: Хранителни разстройства – видове, диференциация, терапевтични възможности

ПРИСЪСТВЕНО: Хранителни разстройства – видове, диференциация, терапевтични възможности

Как човек да разбере има ли проблем – колко от тези призраци трябва да сте покрили, за да имате проблем с храната и да водите своята война с нея. 

390.00 лв.

Виж Още
2 = 1
Промо
ПРИСЪСТВЕНО: Методът семейни констелации - терапия по законите на любовта.

ПРИСЪСТВЕНО: Методът семейни констелации - терапия по законите на любовта.

Събитието ще бъде изключително ценно както за професионални психолози и психотерапевти, независимо от тяхната школа, така и за всички хора, които имат интерес към личностното си развитие.

390.00 лв.

Виж Още
2 = 1
Промо
ПРИСЪСТВЕНО: Хипноза и хипнотерапия

ПРИСЪСТВЕНО: Хипноза и хипнотерапия

Психотерапия – същност и методи; История на хипнозата и хипнотерапията; Хипноза и хипнотерапия – определение.

390.00 лв.

Виж Още
2 = 1
Промо
ПРИСЪСТВЕНО: Характери и модели на поведения в Неорайхианската аналитична психотерапия

ПРИСЪСТВЕНО: Характери и модели на поведения в Неорайхианската аналитична психотерапия

Характер, поведения и работа през тяло в Неорайхианската аналитична психотерапия. Семинарът е подходящ както за психолози и психотерапевти, така и за хора, които проявяват интерес към психотерапията и личностното си развитие. 

390.00 лв.

Виж Още
2 = 1
Промо
ПРИСЪСТВЕНО:  Театротерапия

ПРИСЪСТВЕНО: Театротерапия

Театротерапията е по-лесен и безболезнен начин за разширяване на гъвкавостта ни в поведението. Освен това е много забавен начин.

390.00 лв.

Виж Още
2 = 1
Промо
Пустотата – липса или възможност

Пустотата – липса или възможност

На запад пустотата по-често се възприема като липса. На изток е всичко - възможност, непроявеното, безграничност и радост. Целта на тази лекция е да надникнем в пустотата през призмата на различни терапевтични подходи и дзен будизма.

390.00 лв.

Виж Още
2 = 1
Промо